Sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều | Giải sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 hay nhất | Giải SBT KHTN 6

Với giải sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT KHTN 6 từ đó học tốt môn Khoa học tự nhiên 6.

Mục lục Giải sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 - Cánh diều

Phần 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên và các phép đo

Chủ đề 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên, dụng cụ đo và an toàn thực hành

Chủ đề 2: Các phép đo

Phần 2: Chất và sự biến đổi của chất

Chủ đề 3: Các thể của chất

Chủ đề 4: Oxygen và không khí

Top 12 Đề thi Giữa kì 1 Khoa học tự nhiên lớp 6 có đáp án

Chủ đề 5: Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực – thực phẩm

Chủ đề 6: Hỗn hợp

Phần 3: Vật sống

Chủ đề 7: Tế bào

Top 33 Đề thi Học kì 1 Khoa học tự nhiên lớp 6 có đáp án

Chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống

Phần 4: Năng lượng và sự biến đổi

Chủ đề 9: Lực

Chủ đề 10: Năng lượng

Phần 5: Trái đất và bầu trời

Chủ đề 11: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời, Mặt Trăng; hệ Mặt Trời và Ngân Hà

Xem thêm soạn, giải bài tập các môn học lớp 6 sách Cánh diều hay khác:

Đã có lời giải bài tập môn Khoa học tự nhiên 7 sách mới: